Home ЗА НАС

ЗА НАС

ФОНДАЦИЯ „В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕТО“

    Организира и провежда информационни, комуникационни, социализиращи и пропагандни кампании, посветени на проблемите на пациентите и на лицата, които страдат от различните болести;

    Организира граждански инициативи за диалог с местните, регионални и централни власти и формулиране на предложения за оптимизиране на дейности, които са предмет на обществена компетентност;

    Застъпничество и осигуряване на експертна подкрепа на нуждаещите се;

    Организира национални и международни инициативи;

    Изгражда центрове за информация, диалог, социални дейности и за инициативи за неформално образование на обществеността;

    Разработва и изпълнява проекти с национално и международно финансиране;

    Проектира, организира и предоставя експертни обучения;

    Организира дарителски кампании;

    Издателска дейност.