Home Пациентска среща – Болест на Гоше 2015г

Пациентска среща – Болест на Гоше 2015г

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Пациентска среща – Болест на Гоше 2015г юни 20-21

Със специалното участие на Проф Ашок Велоди от Грейд Орманд Стрийт Хоспитал – Лондон. Проф Търнев Проф Тинчева и лекуващите лекари от Клинаката по генетика към УМБАЛ на Детски болести – София. В срещата се включиха 67 души лекари пациенти и техните семейства.
Отчетени бяха добрите резултати от лечението, което започна през 2001г. Проф Велоди за втори път посещава България с цел да се запознае с  резултатите от лечебния процес и проследяване състоянието на пациентите с оглед оптимизиране работат на Здравнати ни система.

Бе предвидена специална тим билдинг програма за сплотяване на колектива.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA