Home Първа Пациентска среща на сдружение „Открито за раните“

Първа Пациентска среща на сдружение „Открито за раните“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Стара Загора 28.08 – 31.08.2015г.

На срещата присъства и представи новостите в областта проф.Евгения Христакиева – един от малкото дерматолози у нас, които успешно диагностицират и лекуват гноен хидраденит. Участие взе и Владимир Томов- председател на Национален Алианс на хора с редки болести, който разказа за първите крачки на организацията, за трудностите, но и за
удовлетворяващите моменти при всяка спечелена битка.

Проф. Христакиева сподели с пациентите, че има много въпроси, на които медицината все още няма отговор, но във всички европейски страни, лечението на гноен хидраденит е напълно финансирано от здравноосигурителната система, както амбулаторното, така и оперативното в стационар. На срещата беше подчертано, че най-важно за България е на
първо място да се оцени честотата на различните по тежест форми, като се регистрират пациентите по всички значими показатели, характерни за заболяването, придружаващи заболявания, качество на живот и др., да се изработи и приеме консенсус за диагностика и лечение, съобразно приетите европейски и световни стандарти.

Въпреки сериозността на темата, първата пациентска среща на Сдружение „Открито за раните”, премина ведро и с усмивка. Бяха създадени много нови приятелства и начертани пeрспективи за едно по-добро общо бъдеще.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA