Home НОВИНИ БЛС отхвърли Националния рамков договор с НЗОК

БЛС отхвърли Националния рамков договор с НЗОК

123
0

/КРОСС/ Лекарите не приемат в рамковия договор да бъде вписан текст за въвеждане на пръстов идентификатор за пациентите, обясни представителят на пациентската квота Станимир Хасърджиев.

Българският лекарски съюз не даде мандат за подписване на Националния рамков договор за 2016 година. „За“ гласуваха 10 души, „против“ – 265, въздържали се – 15.
Преди това председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев представи новите договорености и цифровото изражение на средствата за дейност по съответните параметри, както следва: за ПИМП (Първична извънболнична медицинска помощ) увеличението е в размер на 18 354 309 лева, за СИМП (Специализирана извънболнична медицинска помощ) – увеличение в размер на 21 081 685 лева, за медико-диагностична дейност – с 14 515 429 лева.

Увеличение на средствата за дейност в болнична помощ за периода от 01.04.2016 г. до 30.11.2016 г. са в размер на 213 603 000 лева. Реалното увеличение на средствата за 2016 година в БМП, спрямо отчетените дейности за 2015 г., е в размер на 33 млн. лева (за 2015 година за БМП са отчетени дейности за 1,522 млрд. лева, а за 2016 г. предвидените във финансовата рамка на проекта за НРД-2016 средства са в размер на 1,555 млрд. лева.