Home НОВИНИ Пациентите, които се нуждаят от рехабилитация, могат да се лекуват по три...

Пациентите, които се нуждаят от рехабилитация, могат да се лекуват по три клинични пътеки

125
0

Поради многобройни запитвания от лечебни заведения за рехабилитация, както и от граждани, на които предстои да се лекуват по клинични пътеки за рехабилитация, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че рехаблитацията става по три клинични пътеки. Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностично-лечебните алгоритми, по клинични пътеки № 262 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ и № 265 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.

Приемът на пациенти се осъществява след активно лечение в лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно заболяване, с изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури, затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.), изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници, както и претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.

За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“ от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар – на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в лечебни заведения за рехабилитация по посочените КП (№262, №263 и №265) и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ. За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, издава „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” – бл.МЗ-НЗОК №7“.

Снимка: ПИК                         Автор: ПИК