Home ЗДРАВЕ Родители искат здравните власти да поемат отговорност за децата, пострадали от ваксини

Родители искат здравните власти да поемат отговорност за децата, пострадали от ваксини

131
0

Над 1140 родители от фейсбук групата „За или Против задължителните ваксини“ и седем неправителствени организации изпратиха отворено писмо до институции, политически партии и медии. То е с искане да бъдат разрешени редица наболели проблеми в българската ваксинопрофилактика. В подписката гражданите настояват за драстични мерки за подобряване на системата за надзор на нежеланите реакции след ваксинация, провеждане на информационна кампания за начините, по които родителите могат да съобщават за постваксиналните реакции – как и къде, редуциране на имунизационния календар, индивидуален подход при ваксиниране, въвеждане на фонд за обезщетение за пострадалите от ваксини деца и законодателно да се постанови право на избор за ваксините по примера на развитите европейски страни. Десетилетия здравните институции в България само изискват от родителите и гонят високи ваксинационни проценти, но в замяна не полагат грижа за пострадалите от ваксини, дори не признават, че има такива.

„Родителите съвестно са изпълнили нарушаващото човешките права задължително ваксиниране, държава и институции безсъвестно не поемат отговорността си към тях, произтичаща от вмененото задължение“, заявяват авторите в едно от приложенията.

Подкрепилите писмото неправителствени организации са фондация „Родна стряха“, сдруженията „Национална мрежа на родителите“, „Естествено“, „Подкрепа и взаимопомощ на родители с деца до 7 години – Помогни Ми“, „Да бъдем хора“, „Мама“ и Национален форум „Моето дете“. Към текста на отвореното писмо инициаторите са включили две приложения – едното съдържа случаи на пострадали от ваксини дечица, които техните родители са споделили във фейсбук групата, вторият текст описва европейския и световен опит по отношение на ваксинопрофилактиката, правото на избор и каква е грижата за потърпевшите от ваксини в други страни. Данните са от доклад на Петкана Бакалова.

В писмото се казва още: „Считаме, че и в България е възможно да се създаде ефективна общественодостъпна система за надзор на постваксиналните реакции, като се подобри реда за тяхното съобщаване, проучване и отчитане. Чрез ефикасно прилагани стимули или санкции да се оптимизира съобщаването им на всички нива в здравеопазването. Да се обнови нормативната уредба, като бъдат включени ясни подробни критерии кои са нежеланите реакции след ваксинация, както и период на поява за всяка от тях. Да не се пренебрегва фактът, че нежелани последствия може да настъпят седмици, месеци или години след ваксинация. Проучващите постваксинални реакции медицински специалисти да информират писмено потърпевшите /родители, настойници/ за хода на обследване, резултатите и на какво основание са стигнали до заключение, че реакцията е/не е от ваксина.

Неетично е да се неглижира обстоятелството, че някои пострадали от ваксини лица са ощетени откъм възможност за посещение на детски заведения, получаване на детски надбавки и незаслужено подлежат на глоба. А именно пострадали, които не са получили документ за отлагане/освобождаване от последваща ваксина не по тяхна вина, но имат противопоказания за нея и не са я поставили.

Съществена е необходимостта от подобряване качеството на медицинските прегледи преди ваксинация, въвеждането на някои изследвания, както и да не се пренебрегва наличието на вече придобит имунитет при определени лица, които не се нуждаят от конкретни последващи ре/ваксинации. В тази връзка на българския пазар да се осигури наличие и избор на моноваксинални препарати и ваксини с по-малка компонентност.

Ваксинацията в първите часове и дни от раждането на детето е необоснована и носеща риск. Възможни са непроявени противопоказания в този ранен период или наличие на вътреболнични инфекции в родилните и неонатологични отделения. В развитите европейски страни тези ранни ваксинации се прилагат само при определени рискови групи. България е от европейските страни с най-много ваксини в имунизационния календар – ще е щадящо за българските деца, ако се помисли за редуцирането им не само като дози ваксини, но и като видове.

Необходимо е да се проведе широка информационна кампания за възможността българските граждани, лесно и при ясни условия как и къде, сами да докладват получените постваксинални реакции на съответните институции. И/или да се създаде специален сайт за тази цел, който да се популяризира чрез телевизия, интернет и информационни материали във всички здравни заведения.

Належащо е всеки докладван случай на нежелана реакция след ваксинация да се разглежда внимателно, отговорно, безпристрастно и без да се неглижира от страна на личните лекари, медицински специалисти, комисии и институции.

Считаме, че и у нас би следвало да бъдат утвърдени програми за обезщетение на пострадали от ваксини. Крайно време е държавата и ангажираните в българската ваксинопрофилактика институции и медицински специалисти да поемат своята пълна отговорност към българските граждани.

Общочовешкото право на избор, като основна ценност на съвременните развити общества, трябва да залегне и в българското законодателство по отношение на ваксинопрофилактиката. Към този момент българският Закон за здравето в чл.58 противоречи на членове от Конституцията и редица ратифицирани у нас европейски законодателни актове.

Уверени сме, че България върви в посока унифициране нивото на здравеопазване и ваксинопрофилактика с това в развитите държави в Европа и по света, затова призоваваме да бъдат коригирани гореописаните сериозни пропуски.“

Снимка: ПИК           Автор: ПИК