Home ЗДРАВЕ Разликите между диабет тип 1 и диабет тип 2

Разликите между диабет тип 1 и диабет тип 2

139
0

Основата на двата вида захарен диабет – тип 1 и тип 2 е повишената кръвна захар, но поради съществената разлика между тях понастоящем може да се приемат за две отделни заболявания.

Възраст

Докато в миналото се приемаше тип 1 като младежки диабет, а тип 2 като диабет на късната възраст, днес се знае, че и двата може да засегнат всяка възраст.

Все пак захарен диабет тип 1 се среща предимно сред подрастващите, но нерядко се установява и сред 30-40 годишните.

Захарен диабет тип 2 се изявява предимно след 40-годишна възраст, но може да бъде установен и при 2-годишни деца.

Наследственост

Конкордантността (наличие на една и съща болест при близнаци) при захарен диабет тип 1 сред разнояйчни близнаци е 5-6%, а сред еднояйчните – повече от 50%.

Децата на майки със захарен диабет тип 1 имат 2-3 % риск да развият диабет, докато при баща диабетик – рискът се покачва на 5-6%. Наличието на диабет тип 1 и сред двамата родители – обуславя риск за детето около 30%.

При захарния диабет тип 2 фамилната предиспозиция играе по-голяма роля, отколкото при тип 1, макар че и при двата типа важно значение имат факторите на околната среда.

Конкордантността при захарен диабет тип 2 сред монозиготни близнаци е около 100%. Предполага се, че детето има по-голям риск за развитие на заболяването, ако майката е с диабет тип 2, отколкото бащата. При двама болни родители рискът за детето е 50%.

Снимка: КРОСС                         /КРОСС/