Home ЗДРАВЕ Повече от 96 милиона лева са даренията за 2016-а в България

Повече от 96 милиона лева са даренията за 2016-а в България

155
0

Над 96 млн. лв. са даренията за 2016 г. Това показва годишният Анализ на Български дарителски форум за тенденциите и обемите на дарителството и корпоративната социална отговорност. Точната дарена сума от фондации, компании, физически лица и еднолични търговци е 96 137 349 лв. Това е спад спрямо 2015 г. с 11% (или с почти 12 млн. лева по-малко).

Още акценти:

За трета поредна година най-големите дарители в страната остават фондациите с дарени 52 852 556 лева и приоритетни сфери на инвестиции: дарителство, образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, общностно развитие. Компаниите са вторите по обем дарители с дарени 34 146 385 лева. Спрямо предходната 2015 г. се отчита спад от 26% в даренията им. Предпочитаните от тях сфери за подкрепа са близки до тези на фондациите – образование и наука, детско и младежко развитие, социална подкрепа, култура и изкуство.

Хората в страната са дарили 8 521 419 лева, като избират да насочват средствата си към дарения за здравни каузи, (61,8%), социална подкрепа (46,5%) и дарения за екстремни ситуации – при бедствия и аварии (41%). Даренията от физически лица бележат ръст с около 2 млн. лева или с 33% повече спрямо предходната година.

Важна промяна през 2016 г. настъпи за дарителите на храни – през втората половина на 2016 г. бяха гласувани промени в Закона за данък добавена стойност, с който се регламентира хранителното подпомагане чрез механизма „хранителна банка“ и се осигурява възможност за данъчни облекчения за дарителите на храни при ясни процедури и правила. Промените влязоха в сила от месец януари 2017 г., затова ефективността на механизма за данъчни облекчения при дарения на храни ще се проследи в следващата година.

Все още стоят нерешени законодателни промени, свързани с регламентиране на доброволчеството, липса на единни ставки за данъчните облекчения за дарителите за различни каузи. Особено демотивиращо за дарителите е честото отсъствие на имената им в медиите, при отразяване на техни програми и проекти в полза на обществото.

Повече подробности, както и целия текст на Анализа, може да видите на:

http://www.dfbulgaria.org/2017/daritelstvoto-v-bulgaria-prez-2016-analiz/.